Regulamin - Loguj/Wyloguj

Zrozumieć Yiquan – poznać całość

21 czerwca, 2010 autor dacheng

Jeszcze kilka lat temu niewielu ludzi poza Chinami słyszało o yiquan. Wciąż jeszcze niewielu jest wykwalifikowanych instruktorów tego systemu. Coraz więcej osób jest natomiast zainteresowanych rozpoczęciem nauki. Ponieważ yiquan bardzo szybko zdobywa sobie popularność, często zdarza się, że instruktorzy, którzy dotąd zajmowali się innymi sztukami walki, korzystając z tej rosnącej popularności, teraz zaczynają nauczać podstawowych ćwiczeń yiquan. Nie rozumieją oni yiquan, nie mają pełnego obrazu systemu, a zajmują się jego propagowaniem. Nie rozumieją nawet istoty podstawowych ćwiczeń, ponieważ nie widzą ich z perspektywy całego systemu. Jeśli taka tendencja będzie się rozwijać, możemy być wkrótce świadkami wielkiej popularności „śmieciowego” yiquan.


Bez nauki pełnego systemu, bez wykorzystania wszystkich metod treningowych, rozumienia ich, rozumienia relacji między nimi oraz relacji między tymi metodami, a faktycznymi efektami treningu, tak naprawdę trudno zrozumieć nawet część systemu, trudno zrozumieć nawet metody podstawowe. Ci instruktorzy, którzy ograniczają się do poznania podstawowych metod, i nauczają ich jako yiquan, wprowadzają swoich uczniów w błąd. Nie rozumieją yiquan, więc przekazują uczniom fałszywą wiedzę. Powinni przebudzić się i jak najszybciej zabrać się do poważnej nauki.

Jeśli instruktor nie posiada przynajmniej względnej znajomości całego systemu, czy będzie w stanie pomóc uczniom zrozumieć na czym on polega? Niektórzy pytają na czym polega właściwe rozumienie yiquan. Cytują podstawowe zasady teoretyczne i pytają, czy mógłbym powiedzieć im o innej zasadzie lub zasadach, co w końcu pozwoliłoby im właściwie zrozumieć yiquan. To jednak jest po prostu stawianie niewłaściwych pytań. Podążanie tą drogą nie prowadzi do niczego więcej jak powtarzania sloganów.

Oczywiście w trakcie nauczania mówimy o pewnych zasadach. Niektóre z nich uważane są za bardzo podstawowe i ważne. Jednak sama teoretyczna wiedza o tych zasadach nie ma żadnej wartości. Ludzie mogą mówić o zasadach, a nie rozumieć ich, nie wiedzieć co się za nimi kryje. To co określamy jako rozumienie jest w ogromnej części oparte na osobistym postrzeganiu i doświadczeniu. Mówienie o zimnym i gorącym, jeśli się tego nie doświadczyło, nie może być uznane za rozumienie tych pojęć. Dlatego Wang Xiangzhai często uciekał się do użycia sformułowań paradoksalnych, co zainspirowane było buddyzmem chan (zen). Chodziło o to, by uczniowie lepiej zdali sobie sprawę z tego, że nie chodzi o same słowa, że rozumienie nie wynika z samej analizy słów, ale że słowa wskazują na coś, co wymaga osobistego doświadczenia, jeśli chcesz to poznać i zrozumieć..

Nauka nie polega na ślepym naśladownictwie określonych wzorców, z nadzieją, że automatycznie pojawią się umiejętności i zrozumienie. Nie można ograniczać się do ślepego powtarzania podstawowych ćwiczeń. Tui shou i san shou to swego rodzaju poligon testowy dla stanów, zasad i umiejętności. Tam możesz lepiej zrozumieć, co chcesz osiągnąć, i dzięki temu wykorzystać metody podstawowe, by nad tym samym popracować w prostszej sytuacji. Bez tego możesz stać w pozycjach zhan zhuang i wykonywać powolne ruchy shi li przez lata, bez wyraźnych efektów.

Nasza metoda odnosi się do praktyki, do testowania umiejętności, by wiedzieć, co należy poprawić, i do użycia prostych metod, które to pozwalają poprawić. Gdy lepiej rozumiesz, co chcesz osiągnąć, gdy masz pewne doświadczenie z tym związane, wówczas będziesz lepiej rozumieć, jak wykonywać ćwiczenia podstawowe. Dlatego nasza metoda nie jest liniowa (metoda liniowa to: najpierw zhan zhuang przez dłuższy czas, dopiero później shi li i moca bu, i znów dopiero po pewnym dłuższym czasie fa li, potem tui shou, i na końcu po wielu latach san shou). U nas ćwiczenia z różnych grup wprowadza się od samego początku. Oczywiście niektóre traktowane są jako bardziej podstawowe i łatwiejsze, inne jako bardziej zaawansowane i trudniejsze. Początkujący powinien skupić się na metodach podstawowych, nie na zaawansowanych. Jednak wstępne wprowadzenie niektórych metod zaawansowanych na początku nauki pozwala na uzyskanie lepszego obrazu całości, zrozumienie co jest istotne w ćwiczeniach podstawowych, w jaki sposób przygotowują one do bardziej zaawansowanego treningu, jaki jest ich związek z walką wręcz.

Powinno być dość oczywiste, że w przypadku każdej zaawansowanej nauki lub sztuki, jej znajomość, jej rozumienie zdobywamy stopniowo. Nauka to proces. Jednak gdy mowa o sztukach walki, wiele osób staje się ślepych na ten prosty fakt. Ucząc się, musisz rozpocząć od czegoś prostego i najpierw to wstępnie zrozumieć. Ale to jeszcze nie oznacza rozumienia całości. To tylko pierwszy krok. Jeśli nie pójdziesz głębiej, zamiast tego opierając swoją praktykę na tej wstępnej, jeszcze płytkiej wiedzy, będzie to droga na manowce. Możesz poznać świetną metodę, która nauczy Ciebie podstawowych zasad. Możesz być pod ogromnym wrażeniem skuteczności tej metody. Nie zapominaj jednak, że to tylko pierwszy krok na dłuższej drodze. Lub możesz poznać metodę, która od samego początku daje Tobie pewien ogólny pogląd na całość systemu. Nie zapominaj jednak, że to tylko zgrubne widzenie tej całości, że dłuższa, głębsza nauka jest niezbędna. Jeśli będziesz zbyt zadowolony z tego, czego nauczyłeś się na początku, sądząc, że rozumiesz całość, zamkniesz sobie drogę do robienia postępów. Jeśli jesteś instruktorem i zachowujesz się w taki sposób, przyczynisz się do propagowania błędów.

W każdej nauce lub sztuce uczysz się podstawowych zasad i wymogów, i w pewnym stopniu jesteś w stanie ich użyć, masz pewne zrozumienie. Jednak z punktu widzenia eksperta w danej dziedzinie, nie będzie to właściwe rozumienie. Wnioski wynikające z płytkiego rozumienia będą często błędne. Dlatego istotne jest, zwłaszcza dla kogoś, kto zamierza zostać instruktorem, by starać się poznać całość tego, co przekazuje dobry nauczyciel yiquan. Później ważne jest, by nie zatrzymać się tam, ale starać się sięgnąć jeszcze dalej. Jednak to nie będzie w ogóle możliwe, jeśli nie wykroczysz poza płytkie rozumienie podstaw.

Nawet jeśli nie mówimy o całości, ale o podstawowych zasadach, ich rozumienie rozwija się w trakcie procesu nauki, ponieważ stopniowo będziesz widział i rozumiał ich zastosowanie w różnorodnych kontekstach. Jeśli ktoś wie o jakiejś „kluczowej zasadzie”, ale nie ma dość doświadczenia we wszystkich aspektach yiquan, będzie po prostu powtarzał slogany, będzie prezentował tylko płytką wiedzę, natomiast nie będzie w stanie rozwinąć umiejętności, nie będzie w stanie tłumaczyć zagadnień w sposób, który pozwoli uczniowi robić postępy, nie będzie w stanie odpowiadać na pytania w sposób ukazujący związek między różnymi zasadami, metodami i praktycznymi aspektami yiquan, nie będzie w stanie tego zademonstrować. Jeśli nie będziesz uczyć się yiquan u nauczyciela, który chce przekazać uczniom swoją wiedzę, jeśli nie będziesz starać się poznać wszystkich aspektów yiquan, jeśli nie zdobędziesz dużego doświadczenia, korzystając ze wskazówek nauczyciela, pozostaniesz na poziomie pozorów, na poziomie płytkiego rozumienia niektórych zasad.

Zatem bardzo ważne jest, by uczyć się pełnego systemu, a nie tylko niektórych metod, by ćwiczyć dużo tui shou i san shou, by zdobyć doświadczenie i zrozumienie, korzystając z konsultacji nauczyciela, który pomoże coraz lepiej wykorzystywać to doświadczenie, wyciągać z niego wnioski. Wtedy Twoje rozumienie będzie coraz głębsze, będziesz widzieć coraz więcej zależności między różnymi metodami treningowymi, między zasadami, treningiem, a praktycznym wykorzystaniem. Stopniowo osobiste doświadczenie i rozumienie będzie prowadziło do kreatywności i możliwości dalszego rozwoju yiquan.

Andrzej Kalisz

Tagi: , , ,

Komentarze wyczone.

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl