Regulamin - Loguj/Wyloguj

Yiquan – perspektywy rozwoju

7 stycznia, 2013 autor dacheng

horyzont

Na yiquan można patrzeć jak na określony „styl”, gdy mówimy o metodzie i programie nauczania danego mistrza, czy szkoły. Równocześnie jedną z podstawowych idei yiquan jest dążenie do rozwoju nie odrębnego stylu, ale do adaptowania wszystkiego co wartościowe, przetwarzanie tego, wydobywanie „esencji”, badanie i ciągłe rozwijanie sztuki walki jako takiej. Stąd twórca yiquan – Wang Xiangzhai posługiwał się terminem quanxue – nauka o sztuce walki (dosłownie: quan – pięść, xue – nauka).

Yiquan (quanxue) Wang Xiangzhai’a, to już w pierwszej połowie XX wieku był wyjątkowo nowoczesny, odkrywający nowe horyzonty, nurt w sztukach walki. Istniała ogromna szansa, żeby yiquan stał się jedną z pierwszych dalekowschodnich sztuk walki popularnych na całym świecie. Niestety sytuacja w Chinach przez kilkadziesiąt lat blokowała możliwość swobodnego rozwoju. Dlatego dopiero od niedawna świat zaczyna odkrywać yiquan.

Akademia Yiquan, to jedna z pierwszych szkół powstałych poza Chinami, które rozpoczęły nauczanie yiquan. W ciągu tych kilkunastu lat w wielu krajach powstały kolejne szkoły i grupy ćwiczących. Coraz więcej osób ćwiczących sztuki i sporty walki zaczyna rozumieć i doceniać, to co oferuje yiquan.

Szeroko rozumianą sztukę walki uprawiać mogą ludzie w różnym wieku, o różnym poziomie sprawności, a także o zróżnicowanych potrzebach i oczekiwaniach. Podkreślamy, że yiquan to nie jest jeden sztywny schemat, któremu wszyscy ćwiczący muszą się podporządkować, a propozycja, z której każdy może czerpać, by się indywidualnie rozwijać. Zorganizowane zajęcia są przede wszystkim rodzajem lekcji zapoznających z materiałem programu szkolenia, natomiast każdy adept w swoim indywidualnym codziennym treningu może akcentować różne aspekty i elementy. Ponadto zwiększenie liczby ćwiczących ułatwi zorganizowanie większej liczby zajęć, a wówczas poza bazowymi lekcjami standardowego programu możliwe będzie organizowanie coraz większej ilości treningów o różnych profilach, tak, by każdy z adeptów mógł wybrać te z nich, które mu najbardziej odpowiadają. Podobnie zwiększenie liczby instruktorów, którzy skupiać się będą zależnie od swoich zainteresowań na różnych aspektach sztuki walki, poszerzy możliwość wyboru sekcji i zajęć przez adeptów.

Zagadnienie quanxue jest tak szerokie, tak wieloaspektowe, że potrzeba czasu i pracy wielu osób, o zróżnicowanych zainteresowaniach, skupiających swoją uwagę na różnych aspektach, by rozwinąć pełen potencjał, który tkwi w tym nurcie sztuki walki. Założyciel Akademii Yiquan – Andrzej Kalisz swoją misję widzi jako przede wszystkim rzetelne poznanie chińskiego yiquan (do czego predysponuje go m.in. znajomość języka i kultury Chin) i przekazanie tej wiedzy w Polsce i w świecie zachodnim. Już tylko to wymaga wiele pracy i czasu. Dla innych obecnych i przyszłych instruktorów yiquan pozostaje wiele innych pól na których mogą się skupić i pomagać w ich rozwoju.

Zapraszamy lekarzy i specjalistów rehabilitacji, którzy mogą skupić się na tzw. części zdrowotnej yiquan, badając te metody, weryfikując ich wartość, dostosowując je do potrzeb profilaktyki i terapii, wykorzystując je w swej praktyce.

Zapraszamy trenerów sportu i naukowców zajmujących się sportem, by poznawali metody i koncepcje yiquan, badali je, adaptowali do potrzeb różnych dyscyplin oraz pomagali doskonalić je dla potrzeb sztuki walki.

Zapraszamy pedagogów, specjalistów wychowania fizycznego, by rozwijali programy szkolenia dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych, i prowadzili dla nich zajęcia.

Zapraszamy instruktorów i trenerów różnych sztuk i sportów walki, dając im możliwość wprowadzenia do swoich treningów dodatkowo metod treningowych pochodzących z yiquan, a także zostania instruktorami yiquan.

Zapraszamy instruktorów i trenerów BJJ MMA. Yiquan jest otwarty na nieustanny rozwój. Już w pierwszej połowie XX wieku nastąpił kontakt z europejskim boksem i niewątpliwie wpłynęło to na rozwój quanxue Wang Xiangzhai’a i Yao Zongxun’a. Dziś w epoce walki w parterze, BJJ i MMA mamy do czynienia z kolejnym etapem dynamicznych zmian, czerpania nowych inspiracji. Mistrz Yao Chengguang zaleca uprawianie BJJ równolegle z yiquan, w formie uzupełnienia. Adepci yiquan w Chinach, w tym asystent mistrza Yao, zaczęli już z powodzeniem startować w lokalnych turniejach MMA. Równocześnie yiquan oferuje możliwość innego spojrzenia na MMA, skupiając się na aspektach, których tam brakuje, otwierając perspektywę rozwinięcia nowej, atrakcyjnej formuły walki sportowej, którą określamy jako Ultimate San Shou. Punktowanie rzutów i obaleń, przy których rzucający pozostaje w stójce oraz wyrzuceń z pola walki (nawiązujących do zepchnięcia z platformy na jakiej dawniej w Chinach odbywały się pojedynki, a także do wrzucenia przeciwnika na przeszkodę w walce „ulicznej”) przy krótkim czasie pojedynku i niewielkim polu walki sprawia, że znaczenia zaczynają nabierać umiejętności rozwijane przez klasyczny chiński trening tui shou, dziś często lekceważone jako mało użyteczne, z braku zrozumienia, iż wynika to ze swoistego „ustawienia” reguł w obecnych turniejach MMA, że reguły te odzwierciedlają tylko niektóre z możliwych uwarunkowań walki.

Zapraszamy artystów, aktorów, tancerzy. Metody treningowe yiquan znakomicie wpływają na tzw. czucie ciała i ekspresję ruchową.

Zapraszamy dorosłych i starszą młodzież (gdy instruktorzy z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym rozwiną dostosowane programy szkolenia, powstanie możliwość organizowania zajęć także dla dzieci), zarówno osoby zainteresowane bardziej ćwiczeniem dla zdrowia i dobrego samopoczucia, jaki i treningiem walki w formie rekreacyjnej, a także wyczynowym treningiem walki.

Metoda przystosowana dla osób chcących ćwiczyć dla poprawy samopoczucia, utrzymania i poprawy stanu zdrowia, w tym osób starszych, została w yiquan rozwinięta już w latach 50. XX wieku. Prowadzenie odrębnych zajęć o takim profilu uzależnione jest tylko od liczby zainteresowanych.

Standardowy program szkolenia stosowany w Akademii Yiquan, opracowany przez mistrza Yao Chengguang, odpowiedni jest dla większości osób chcących ćwiczyć rekreacyjnie. Nacisk położony jest na trening ideomotoryczny oraz doskonalenie koordynacyjnych zdolności motorycznych. Zależnie od możliwości i chęci danej osoby, jej trening może obejmować elementy konfrontacyjne lub być ich niemal pozbawiony. W treningu sparingowym niektórzy mogą ograniczyć się do tui shou (tzw. pchające ręce), inni mogą ćwiczyć także san shou – wolną walkę (w wersji rekreacyjnej z ograniczonym kontaktem). Istnieją także formuły walki kijem. Dla zainteresowanych możliwy jest udział w rekreacyjnych formach współzawodnictwa: Easy Tui ShouFree Step Tui ShouEasy San Shou. Nauka według tego programu pozwala rozumieć klasyczne koncepcje chińskich sztuk walki z punktu widzenia współczesnej nauki i zdrowego rozsądku.

Większa liczba młodych, sprawnych osób, zainteresowanych walką pełnokontaktową oraz odpowiednio przygotowanych instruktorów umożliwi organizowanie wyczynowych grup treningowych, łączących metody treningu sportowego oparte na fizjologii wysiłkowej z metodami treningu ideomotorycznego yiquan, przygotowujących do startów w pełnokontaktowych formulach Elite San Shou (bez parteru) i Ultimate San Shou(z parterem), a także dających szansę współzawodnictwa w formułach typu K1Muay Thai, czy MMA.

Zapraszamy ludzi z całej Polski do nauki poprzez udział w intensywnych szkoleniach – obozach oraz wszkoleniach weekendowych w indywidualnie ustalonych terminach. Po ukończeniu szkolenia na poziomie podstawowym możliwe jest zostanie instruktorem i prowadzenie sekcji w miejscu zamieszkania. Osoby, które już prowadzą sekcje sztuk i sportów walki mogą zacząć wprowadzać elementy treningu yiquan do swoich zajęć przed ukończeniem podstawowego szkolenia. Gdy więcej będzie instruktorów w różnych częściach kraju, łatwiej będzie rozpocząć naukę osobom, które nie mają możliwości dojeżdżania na obozy i seminaria.

Możliwe jest także organizowanie zajęć w formie seminaryjnej w różnych miastach, tam gdzie zbierze się grupa zainteresowanych.

Tagi:

Komentarze wyczone.

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl