Regulamin - Loguj/Wyloguj

Tui shou w Yiquan – 1

29 kwietnia, 2010 autor dacheng

pek04trening04

Pojęcie 'linii’ odnosi się do toru 'siły’, 'energii’. W tui shou w yiquan podkreśla się znaczenie zasady „forma ugięta, siła prosta”. 'Forma ugięta’ wskazuje na ugięcie stawów podczas wszystkich zmian, tak by nie powstała 'równa płaszczyzna’ i 'bezwzględna siła’. 'Siła prosta’ nie oznacza prostego toru ruchu, ale tak naprawdę sens jest taki sam, jak w przypadku pojęcia 'siła okrągła’, czyli, że wszędzie i we wszystkich kierunkach jest intencja siły. Wyraża się to ruchem spiralnym wokół pewnej osi.

Spirala i linia prosta to przeciwieństwa, które się jednoczą. Inaczej mówiąc, niezależnie od tego jak skomplikowane tory i zmiany ugięć w trakcie ruchu, wszystko to przenosi się na 'siłę wskazującą’, od punktu kontaktu do centrum przeciwnika. W tui shou, gdy obydwa ramiona krążą, powinna być cały czas zachowana siła spiralna. To skręcanie powinno być zachowane i podczas akcji ofensywnej i defensywnej. „Gdy ręce atakują są jak stalowy pilnik, gdy wracają są jak bosak”. Muszą być w tym siły rolowania i skręcania. Ten rodzaj siły wynika ze spiralnych ruchów ciała. Dlatego Yao Zongxun mawiał: „Gdy uczysz się sztuki walki, musisz opanować krążenia w tui shou. Należy wiedzieć, że duże kręgi nie są tak dobre jak małe kręgi, małe kręgi nie są tak dobre jak minimalne kręgi, których forma się nie ujawnia, minimalne kręgi, których forma się nie ujawnia nie są tak dobre jak zjednoczenie ruchu całego ciała. Ta intencja i ta siła, to droga pilnowania środka i użycia środka”.

Dlatego w tui shou w yiquan rzadko wykorzystujemy ruch prostoliniowy. Jeśli wykorzystujemy taki ruch, to jest on krótki i szybki i znów zmienia się w ruch spiralny, w krążenia po różnych łukach, te krążenia o których mówił Yao Zongxun w powyższym cytacie. Nie chodzi tylko o krążenia ramion. Te krążenia dotyczą także głowy, barków, łokci, bioder, kolan itd. Tory krążeń mogą się zmieniać, może się zmieniać kierunek, ustawienie toru może być poziome, może być pionowe, może być skośne. Podsumowując, nie powinien to być ruch po linii prostej, „czy atakujesz, czy się bronisz, powinna w tym być spirala”, „talia jako koło wozu, nogi jak świdry”, wszystkie te sformułowania zawierają ten sens. Należy podkreślić, że zachowany powinien być wymóg „szukać pełni ducha i intencji, a nie naśladownictwa formy”. Należy zrozumieć istotę zagadnienia, by w umyśle była zawarta gotowość i możliwość reakcji na niezliczone, nieprzewidziane sytuacje. Niekoniecznie musi być to wyrażone w zewnętrznej formie. A jeśli tylko w zewnętrznej formie wyraża się krążenia, jest to wielki błąd, strasznie wielki błąd.

Podsumowując, jeśli chodzi o zasady 'sekcja’, 'punkt’, 'płaszczyzna’ i 'linia’, to nie można mówić tylko o jednej, w oderwaniu od pozostałych. To jest jedna całość. Wszystkie te zasady są z sobą wzajemnie powiązane, wzajemnie się tworzą, wzajemnie się wspierają. Razem tworzą konkret tui shou i możliwość subtelnych, zręcznych zmian w tui shou. Ćwiczyć tui shou bez zrozumienia tego o czym tutaj mówimy, to tak jak rąbać drwa trzonkiem siekiery: wiele pracy, żadnych efektów.

Yao Chengguang

Przekład z chińskiego: Andrzej Kalisz

Tagi: , , , ,

Komentarze wyczone.

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl