Regulamin - Loguj/Wyloguj

Qi (ch’i, ki) – znaczenia terminu

15 stycznia, 2010 autor dacheng

Tekst ten stanowi uzupełnienie do powstałego przed kilku laty artykułu „Qi – magiczna energia?” Starałem się tam pokrótce przedstawić zagadnienie qi i wyjaśnić nieporozumienia narosłe wokół tego terminu, szczególnie w kontekście sztuk walki, a zwłaszcza tak zwanych systemów wewnętrznych.

Jednym z istotnych problemów jest to, że bardzo niewiele osób posiada minimum wiedzy o chińskiej kulturze, o tradycyjnej chińskiej nauce, choćby na poziomie wiedzy o chińskiej terminologii, o tym jak faktycznie określonych terminów używa się w różnych kontekstach. W przypadku qi najczęściej jest tak, że za każdym razem gdy padnie ten termin, interpretowany jest on tak samo – np. jako pewien określony rodzaj energii, nie znany współczesnej fizyce. I w tym momencie rozpoczynają się dyskusje, czy „ta energia” istnieje, czy nie, kto w nią wierzy, a kto nie…

Tymczasem termin ten może oznaczać dość różne rzeczy, w zależności od dziedziny w jakiej jest stosowany, a także w jednej określonej dziedzinie przyjmować różne znaczenia w zależności od kontekstu i aspektu, który jest omawiany.

Tym razem chciałbym zaprezentować listę znaczeń terminu qi, opracowaną głównie na podstawie kilku popularnych słowników języka chińskiego, na czele z „Xinhua cidian”, ale także książek o qigong i sztukach walki:

Qi, to między innymi:

1. W tradycyjnej chińskiej filozofii: najbardziej podstawowa substancja o subtelnym charakterze i właściwościach energetycznych, stanowiąca podstawę zachodzenia wszelkich zjawisk w przyrodzie.
2. Substancja gazowa.
3. Powietrze.
4. Oddech.
5. Pogoda, zjawiska atmosferyczne.
6. Zapach, woń.
7. Nastrój, stan psychiczny, nastawienie psychiczne, „wyraz ducha”, morale, zdecydowanie, wola.
8. Arogancja.
9. Lojalność.
10. Nastrój, atmosfera gdzieś panujące.
11. Nastrój, wrażenie wywołane środkami artystycznymi.
12. Styl artystyczny, styl dzieła lub styl określonego artysty.
13. Nawyk, zwyczaj, zachowanie, styl bycia.
14. Charakter, temperament, dyspozycja.
15. Prezencja.
16. Zdolność, talent.
17. Tolerancja.
18. Śmiałość.
19. Siła, moc, potęga, energia, wigor.
20. Efekt, skutek.
21. Karnacja.
22. Los, przeznaczenie.
23. Informacja, sygnał, wskazówka.
24. Sceneria.
25. W modelu teoretycznym tradycyjnej chińskiej medycyny m.in: siła życiowa, energia i substancje niezbędne do życia, subtelna substancja krążąca wewnątrz organizmu, funkcje organów, objawy chorobowe.
26. W qigong także: rodzaj energii (terminologia współczesna) lub fluidu, subtelnej substancji (zgodnie z bardziej klasycznymi chińskimi wyjaśnieniami), którą można gromadzić, wzmacniać, kierować przepływem wewnątrz ciała, a także emitować na zewnątrz, oddziałując na inne osoby, np. terapeutycznie (forma oddziaływania, której istota i mechanizm pozostają niewyjaśnione na gruncie współczesnej nauki, również efekty i zakres działania nie zostały szerzej potwierdzone badaniami). Rozmaite odczucia doznawane podczas praktyki qigong tradycyjnie przypisuje się efektom zmian tej subtelnej materii lub energii. Istnieją też współcześnie podejścia, które odczuć tych nie wiążą z fizycznym istnieniem takiej energii czy substancji.
27. W chińskich sztukach walki wykorzystuje się termin qi w różnych znaczeniach, dotyczących głównie siły, energii ruchu, idei i wrażeń z tym związanych, oddechu, ekspresji ruchowej oraz nastawienia psychicznego. W większym natężeniu ma to miejsce w tak zwanych systemach wewnętrznych, gdzie szczególnie zwraca się uwagę na umysł, percepcję. Jednak w pozostałych systemach też w mniejszym lub większym stopniu stosuje się tak zwany trening wewnętrzny – nei gong, gdzie nacisk kładzie się na te aspekty. Ze względu na powiązanie sztuk walki z qigong i tradycyjną medycyną splot znaczeń terminu qi staje się tu wyjątkowo złożony, co prowadzi do wielu nieporozumień i problemów w przekazie wiedzy i umiejętności.
28. Występuje zamiast 器 – narzędzie, przyrząd.
29. Gniewać się, złościć się.
30. Rozgniewać kogoś.
31. Występuje zamiast 乞 – żebrać.

Mam nadzieję, że powyższy słownik znaczeń terminu qi, pozwoli Czytelnikom lepiej zrozumieć artykuł wspomniany na początku.

Andrzej Kalisz

Tagi: , , , , ,

Komentarze wyczone.

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl