Regulamin - Loguj/Wyloguj

Historia Wu (Hao) Tai Chi – 3

13 lipca, 2016 autor dacheng

Wybitnym przedstawicielem stylu Wu był wspomniany już w poprzednim odcinku Li Xunzhi (1882-1944). Był on synem Li Yiyu i jako dziecko rozpoczął naukę pod okiem ojca. Potem kontynuował ją uHao Weizhena. Wyróżniającymi się uczniami Li Xunzhi byli m.in. jego syn Li Jinfan (1920-1991), a także Wei Peilin (1913-1961) oraz Yao Jizu (1917-1996).

Od lewej: Li Jinfan, Wei Peilin, Yao Jizu

Od lewej: Li Jinfan, Wei Peilin, Yao Jizu

Dzisiaj najsłynniejszym z uczniów Li Jinfana jest Sun Jianguo.

Sun Jianguo

Sun Jianguo

Ogromną sławą w Chinach cieszy się obecnie Zhai Weichuan, który naukę stylu Wu rozpoczął u Wei Peilina, a potem kontynuował u Yao Jizu. Ceniony jest także inny z uczniów Yao Jizu – Zhong Zhenshan.

Zhai Weichuan i Zhong Zhenshan

Zhai Weichuan i Zhong Zhenshan

Prekursorzy stylu Wu – Wu Yuxiang i Li Yiyu nie zajmowali się szerszym propagowaniem swojego stylu, i początkowo uprawiany on był tylko w kręgu rodziny i bliskich znajomych w Guangfu w powiecie Yongnian w prowincji Hebei. Dopiero Hao Weizhen zaczął nauczać na szerszą skalę i dzięki temu styl Wu rozprzestrzenił się na inne regiony Chin.

Najwcześniej styl ten dotarł do nieodległego od Yongnian miasta Xingtai, które zaczęło się rozwijać jako ośrodek handlowy dzięki poprowadzeniu tamtędy kolei z Pekinu do Wuhanu w 1903 roku. Hao Weizhen został tam po raz pierwszy zaproszony do nauczania w 1914 roku, gdy wracał do domu z Pekinu. Potem pracował jako nauczyciel w szkole średniej w Yongnian, ale często przyjeżdżali do niego po nauki uczniowie z Xingtai. Większość z nich była muzułmanami i styl ten rozwijał się tam głównie w środowisku muzułmanów. Jednym z wyróżniających się uczniów był Li Shengduan (1888-1948). Najsłynniejsi z uczniów Li Shengduana to Wu Wenhan – znany jako autor wielu teoretycznych artykułów w czasopismach oraz Chen Gu’an (1913-1993) – twórca wersji xinjia stylu Wu, na którą wpłynęły m.in. xinyiquan, xingyiquan, baguazhang oraz style uprawiane wśród chińskich muzułmanów.

Li Shengduan, Wu Wenhan, Chen Gu'an

Li Shengduan, Wu Wenhan, Chen Gu’an

Innym uczniem Hao z Xingtai był Li Baoyu (1889-1960), znany również jako Li Xiangyuan. Po pokonaniu wojskowego instruktora sztuki walki stał się znany i był zapraszany do nauczania Tai Chi m.in. w Nankinie, Suzhou. Przez wiele lat nauczał też w prowincji Shanxi.

Li Xiangyuan

Li Xiangyuan

W Xingtai nauczali stylu Wu także uczniowie Hao Weizhena pochodzący z Yongnian. Największy z nich wpływ miał tam Han Qinxian (1885-1958), który często przyjeżdżał do Xingtai, i u którego pobierał też częściowo nauki wspomniany wyżej Chen Gu’an.

Warto wspomnieć, że uczniem Hao Weizhena był także Sun Lutang (1860-1933) – słynny mistrz Xingyiquan i Baguazhang. Dokonał on modyfikacji stylu Wu, tworząc styl Tai Chi znany dziś jako Sun. Styl Sun uprawiany jest obecnie głównie w Pekinie.

Sun Lutang

Sun Lutang

Po śmierci Hao Weizhena, nauczanie w powiecie Yongnian kontunuowali m.in. syn Hao Wenkui(1877-1935) oraz Han Qinxian, tworząc Szkołę Guoshu w Yongnian. Jednym z instruktorów był teżLi Fuyin (1892-1943), wnuk Li Qixuana (brata Li Yiyu), który rozpoczął naukę u swojego ojca, a potem kontynuował ją u Hao Weizhena. Hao Weizhen miał czterech synów, ale tylko drugi syn Hao Wenkui oraz trzeci Hao Wentian byli w stanie dobrze opanować sztukę Tai Chi. Szczególnie wyróżnił się Hao Wenkui, bardziej znany jako Hao Yueru. Uczył się on czytania i pisania od Li Yiyu – nauczyciela Tai Chi swojego ojca, i miał okazję obserwować jak ćwiczył i jak nauczał Li.

Hao Yueru

Hao Yueru

W 1929 roku na zaproszenie Li Baoyu (Li Xiangyuan) Hao Yueru przeniósł się do Nankinu, gdzie nauczał Tai Chi m.in. w Sądzie Najwyższym i innych centralnych instytucjach. Głównym nauczycielem Szkoły Guoshu w Yongnian został wówczas Han Qinxian.

Poza Szkołą Guoshu w Yongnian działały tam też inne grupy i organizacje propagujące styl Wu. Działający w Szkole Guoshu Li Fuyin, prowadził oprócz tego Ogród Tai Chi (Taijiyuan). Ćwiczyło tam wielu członków rodów Li i Wu.

Więcej o popularyzacji stylu Wu Tai Chi w Chinach i na świecie przeczytacie w kolejnym odcinku.

Andrzej Kalisz

Komentarze wyczone.

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl