Regulamin - Loguj/Wyloguj

Charakterystyka Yiquan i efekty treningu

17 kwietnia, 2010 autor dacheng

dou

Jeśli chodzi o cele uprawiania sztuki walki, można wyróżnić trzy aspekty: zdrowie, przyjemność nauki, samoobrona. Pod pojęciem zdrowia rozumiemy pozbycie się schorzeń, pielęgnowanie zdrowia, wzmocnienie organizmu. Przyjemność nauki polega na tym, że w trakcie nauki nieustannie studiujemy i badamy zasady na jakich opiera się sztuka walki, czerpiąc stąd nieograniczoną radość. Samoobrona to inaczej umiejętność walki. Wszystkie te aspekty są wzajemnie powiązane. Jeśli zabraknie jednego z nich nie jest to sztuka walki. Jeśli uprawianie sztuki walki nie działa korzystnie na ciało, to po co miałaby ona istnieć? Z innej strony patrząc,  jak można coś osiągnąć w sztuce walki bez zdrowego ducha i entuzjazmu? Ponadto, jeśli sztuka walki nie opiera się na naukowych zasadach, jeśli ślepo podąża się za mirażami, czyż nie jest to zaprzeczeniem sensu sztuki walki? Wtedy nie tylko traci się wiele drogocennego czasu, ale i nie służy to zdrowiu ciała i ducha. Dlatego uprawiając sztukę walki trzeba poważnie potraktować te kwestie.

W yiquan uważa się, że uprawiając sztukę walki, przede wszystkim trzeba rozwijać ciało i umysł. Następnie zaś badać co jest wartościowe, a co nie, kontynuując i rozwijając dziedzictwo. W ostatniej kolejności przychodzi samoobrona. Twórca yiquan – Wang Xiangzhai powiedział: „Jeśli chodzi o kwestię walki, jest to końcowa część drogi pięści”. Widać stąd, że walka nie jest głównym celem nauki yiquan, lecz jedną z części treningu. W pierwszym rozdziale zostało już wspomniane, że yiquan jest szczególnym rodzajem nauki o sztuce walki,  nauki która powstała na bazie xingyiquan lecz szeroko przyswoiła sobie najlepsze osiągnięcia różnych sztuk walki. Yiquan posiada spójny i pełny system metod treningowych. Półwieczna praktyka dowiodła, że yiquan ma wiele wspaniałych walorów zarówno jeśli chodzi o praktykę dla zdrowia, jak i samoobronę. Jednocześnie yiquan nieustannie przyswaja sobie oparte na naukowych podstawach metody treningowe chińskich i nie tylko sztuk walki. Ma to na celu wzbogacenie i rozwinięcie tej sztuki. Dlatego można powiedzieć, że  yiquan jest znajdującą się w nieustannym rozwoju współczesną nauką o sztuce walki.

Yiquan opiera się na zhan zhuang jako głównej metodzie treningowej. Dlatego gdy mowa o yiquan, ludzie od razu myślą o zhan zhuang. W gruncie rzeczy inne sztuki walki też wykorzystują zhan zhuang, lecz tylko yiquan uczynił z tej metody jądro systemu. Zhan zhuang w yiquan różni się jednak od zhan zhuang z innych systemów. Nie jest to prosty trening statyczny. Głównym celem nie jest tu wzmocnienie mięśni. Zhan zhuang zdrowotny w yiquan różni się też od qigong. Nie mówimy tu o małych i dużych „orbitach kosmicznych”, nie koncentrujemy się na dantian, nie przywiązujemy wagi do kontroli oddechu. Wszystko jest naturalne. Wystarczy tylko skupiony umysł, zrelaksowane ciało, naturalny oddech. Jest to trening w stanie odpoczynku. Ta metoda treningowa yiquan jest łatwa i prosta, nie przeciąża ani umysłu, ani ciała. Nie ma szczególnych wymogów dotyczących powierzchni potrzebnej do ćwiczeń ani czasu. Idąc, stojąc, siedząc czy leżąc można ćwiczyć. Dlatego metoda ta spotyka się z takim uznaniem ćwiczących i osób chorych. Patrząc z punktu widzenia walki, w yiquan nie ma form, nie ma sekwencji technik – opiera się to na spontanicznym reagowaniu opartym na odczuciu. To jest wyróżnik yiquan.

W yiquan uważa się, co oparte jest na zwykłym rozsądku i praktyce, że w walce nie można ustalić kolejności akcji i dopiero je wykonywać. To, że w yiquan nie ma form i ustalonych sekwencji technicznych nie oznacza w żadnym razie bezładnej bijatyki. Metody na których opiera się yiquan to zasady i prawa.

Jakie są efekty treningu yiquan?

1. Wzmacnia ciało, wspiera całościowy rozwój.

Yiquan kładzie nacisk na trening całościowy. Ciało stanowi jedność. Chociaż mamy tułów, ręce, głowę, nogi, to nie można ich traktować oddzielnie, nie można koncentrować się na jednostronnym treningu (chociaż ćwiczenia „częściowe” mają swoją wartość, lecz długotrwały trening koncentrujący się na jednej części jest szkodliwy). W yiquan, poprzez trening zhan zhuang dokonujemy „zjednoczenia” umysłu, „zjednoczenia” ruchów, „zjednoczenia” siły, koordynacji umysłu i ciała. W ten sposób ćwiczone są wszystkie części ciała. Yiquan nie przywiązuje wagi do rozwoju zwykłej siły i do treningu poprzez wykonywanie gwałtownych ruchów. Z punktu widzenia zdrowia, tylko samo stanie w skupieniu sprawia, że umysł i ciało są ćwiczone, organizm się wzmacnia i zanikają schorzenia. Z punktu widzenia walki, tylko dzięki temu staniu można „szukać siły w braku siły”, „szukać zwinności w niezgrabności”, „szukać szybkości w subtelnym ruchu”. Zapewniony jest trening ducha i woli, układu krwionośnego i mięśni. Zaletą yiquan jest zdolność do wyzwolenia siły w różnych okolicznościach, stosownie do sytuacji. W treningu yiquan podkreślane są zmiany pomiędzy rozluźnieniem i napięciem, zarówno jeśli chodzi o świadomość, jak i ciało. Zmiany te mają bezpośredni związek z m.in. siłą, szybkością, zwinnością, koordynacją, odpornością na ciosy i innymi walorami fizycznymi. Yiquan wykorzystuje specyficzną metodę treningową, gdzie aktywność mentalna jest powiązana z wszelkimi formami zmian pomiędzy rozluźnieniem i napięciem, by w ten sposób efektywnie wpłynąć na rozwój wszelkich aspektów sprawności.

2. Rozwija wolę i odwagę, poprawia kondycję psychiczną.

Trening sztuki walki może pozytywnie wpłynąć na stan psychiki. Psychika człowieka chorego nie znajduje się w dobrym stanie. Trudno wtedy mówić o większych aspiracjach. Nawet jeśli ktoś taki stara się z wszelkich sił, efekty nie są współmierne do pracy. Jeśli spotka go niespodziewany cios (problemy w pracy itp.), może się załamać. Uprawiający sztukę walki może rozwinąć zdrową, mocną psychikę, być pewnym siebie w życiu i pracy. Jeśli spotka go coś nieoczekiwanego, jest w stanie odważnie przezwyciężyć trudności. Mówi się, że „umiejętności dają odwagę, a odwaga daje jeszcze wyższe umiejętności”. Yiquan to nie tylko trening ciała, ale jeszcze bardziej umysłu, ducha. Cały yiquan przeniknięty jest treningiem psychologicznym. Wyraża się to m.in. w kultywowanych w treningu: skupieniu, nieustraszoności, woli pokonywania przeciwieństw itp. W ostatnich latach zaczęto już przywiązywać wagę do wykorzystania ćwiczeń psychiki w treningu sportowym. Specyficzne metody treningowe yiquan zwróciły już uwagę ludzi z kręgów kultury fizycznej. Praktyka dowodzi, że dzięki treningowi yiquan, ćwiczący osiąga korzystny stan psychiki, nie tylko nabiera wiary w możliwość poprawy stanu zdrowia, ale gdy znajdzie się w niesprzyjających okolicznościach lub w obliczu agresji, jest w stanie zachować trzeźwość umysłu i zdolność do pewnego działania stosownie do okoliczności i z wiarą w sukces. Są to wszystko wspaniałe efekty rozwijanych przez cały czas w procesie treningu: odwagi, zdecydowania i elastyczności, zdolności do szybkiego, efektywnego reagowania.

Yao Zongxun

Przekład z chińskiego: Andrzej Kalisz

Tagi: , , ,

Komentarze wyczone.

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl