Regulamin - Loguj/Wyloguj

Historia chińskich sztuk walki – 6

21 grudnia, 2009 autor dacheng

W 589 roku zakończony został kilkusetletni okres rozbicia – Chiny zjednoczyła dynastia Sui. Wkrótce została ona jednak obalona i od 618 roku rządziła dynastia Tang. Nastąpił niezwykły rozwój kulturalny i gospodarczy Chin. W tym czasie Chiny były niewątpliwie najbardziej rozwiniętym państwem na świecie.

Niezwykle rozwinęły się kontakty międzynarodowe. Do Chin docierały rozmaite prądy filozoficzne i religijne z Zachodu. Z tych czasów pozostały w Chinach m.in. zabytki chrześcijaństwa nestoriańskiego. Kultura Tang wywierała też ogromny wpływ na zewnątrz, szczególnie na Koreę i Japonię. Upadek dynastii nastąpił w roku 907. Chiny na kilkadziesiąt lat znów uległy rozbiciu – okres ten określa się jako Pięć Dynastii.

Wojsko epoki Tang

Wojsko epoki Tang

W epokach Sui i Tang Chiny posiadały wielką siłę militarną. Wciąż funkcjonował system fubingzhi – żołnierze w czasie pokoju uprawiali rolę, równocześnie szkoląc się, by w razie potrzeby wziąć udział w wojnie. W okresie Tang rozwinięto natomiast system wujuzhi – promocji poprzez egzaminy państwowe, podobnie jak w administracji cywilnej. Oceniano m.in. strzelanie z łuku, posługiwanie się włócznią z konia, podnoszenie ciężarów, sylwetkę (wzrost minimum 6 stóp) i wysławianie się. System wujuzhi, z pewnymi modyfikacjami funkcjonował aż do końca cesarstwa chińskiego.

Łucznik epoki Tang

Łucznik epoki Tang

Miecz już wcześniej wyszedł z użycia na polu bitwy i stał się bronią osobistą oraz przedmiotem rytualnym oraz dziełem sztuki. W epoce Tang nastąpił dalszy rozkwit jianwu – tańca z mieczem – pierwowzoru popularnych dziś form taolu.

Mistrzowie miecza i pokazy tańca z mieczem opiewane były przez najsłynniejszych poetów tej epoki – Li Bo, Wang Wei, Du Fu. Li Bo mawiał, że najbardziej kocha wino, następnie miecz, a na trzecim miejscu stawiał poezję.

Włócznia była najważniejszą długą bronią. W okresie pięciu dynastii pojawiła się też włócznia w całości metalowa.

Modao

Modao

Modao, to nowa broń, która rozpowszechniła się począwszy od epoki Tang.

Niezwykle popularne były zapasy xiangpu. Pasjonowało się nimi wielu władców i dostojników, stąd specjalne drużyny utrzymywano na dworach. Duża była też popularność xiangpu wśród ludu. W okresie Pięciu Dynastii powstała specjalistyczna księga poświęcona za pasom: „Jueliji”.

Xiangpu epoki Tang

Xiangpu epoki Tang

Z dokumentów wynika, że pod nazwą xiangpu tą kryły się dwie formuły:

1.Walka typowo zapaśnicza, podobna do dzisiejszego japońskiego sumo,
2.Walka bez reguł – łącząca chwytanie z uderzaniem.

Wiadomo, że w czasach chińskiej dynastii Han Japonia ulegała już wpływom chińskim, i że uprawiano już wówczas w Japonii sumo (japońska wymowa chińskiego słowa xiangpu). W epoce Tang jednak wpływy kultury chińskiej na Japonię były niezwykle silne i wyraźne. Japończycy przysyłali urzędników, uczonych, rzemieślników, żeby uczyli się w Chinach. Zarówno strój japońskiego sumo, jak i ceremoniał niewątpliwie wywodzą się z Chin epoki Tang.

Dawne sumo - rycina japońska

Dawne sumo - rycina japońska

Z czasów dynastii Tang pochodzą zapisy dotyczące klasztoru Shaolin. Jeden z nich mówi o tym, że w końcowym okresie dynastii Sui bandyci zaatakowali klasztor Shaolin i zostali odparci przez mnichów.

Najbardziej znana jest historia o trzynastu mnichach, którzy pomogli Li Shiminowi w walce z innym pretendentem do tronu Wang Shichongiem. Stała się ona m.in. kanwą słynnego filmu „Klasztor Shaolin” z Li Lianjie (Jet Li) w roli głównej.

Klasztor Shaolin posiadał nadane ziemie, z których dzierżawy czerpał zyski. Utracił je, gdy Wang Shichong opanował ten obszar i pieczę nad pobliskim grodem powierzył bratankowi Wang Renze. By odzyskać źródło przychodów, mnisi sprzymierzyli się z Li Shiminem, pomagając mu zdobyć miasto i schwytać Wang Renze. Główna ich rola polegała na tym, że jako mnichom udało im się wejść do miasta, wnosząc złoto, którym prze kupili dowódcę straży. Ten otworzył bramę miejską, umożliwiając Li Shiminowi atak. Mówi się jednak, że mnisi brali także udział w walce, posługując się kijami.

Andrzej Kalisz

Tagi: , , ,

Komentarze wyczone.

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl