Regulamin - Loguj/Wyloguj

Yiquan – współzawodnictwo w tui shou

3 lutego, 2010 autor dacheng


W dniach 30-31 marca 2002 roku odbyła się w Pekinie konferencja poświęcona pamięci wielkiego mistrza yiquan – Yao Zongxuna, zorganizowana przez Pekińskie Towarzystwo Badawcze Yiquan Pekińskiego Związku Wushu przy wsparciu Towarzystwa Yiquan Hongkongu. W konferencji uczestniczyło ponad 500 osób. Przybyli m.in. przewodniczący Chińskiego Związku Wushu – Li Jie, wiceprzewodniczący Azjatyckiej Federacji Wushu i przewodniczący Związku Wushu Hongkongu – Huo Zhenhuan, dyrektor Pekińskiego Instytutu Wushu – Wu Bin, Sekretarz Pekińskiego Związku Wushu – Mao Xinjian oraz starzy mistrzowie z pekińskiego środowiska wushu. Konferencja była przeniknięta duchem nauki i korzyści dla społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej i uznana została za sukces.


W czasie konferencji odbyły się także pokazowe, próbne zawody w tui shou. Jeśli chodzi o zawody, to są aspekty które uznać można za sukces, jednocześnie jednak ujawnionych zostało wiele niedostatków. Chociaż od zawodów minęło już kilka miesięcy, chcemy wskazać na kilka problemów:

Zawody yiquan w tui shou muszą posiadać treść i charakterystykę właściwą dla yiquan.

Zawodnicy muszą zgodnie z wymogami w jak największym stopniu rozwijać brakujące umiejętności, we właściwy sposób stosując je w ramach dopuszczonych regulaminem.

Żeby zagwarantować wysoką klasę konkurencji tui shou, uczestniczące struktury powinny w formie wewnętrznych eliminacji dokonać wyboru dwóch najlepszych zawodników w każdej kategorii, którzy startować będą w zawodach wyższego stopnia.

Należy zwrócić uwagę na kilka punktów:

– zawodnicy muszą mieć autentyczne podstawy w yiquan, by móc wykorzystać we współzawodnictwie umiejętności tui shou, a nie bezładnie pchać i ciągnąć, muszą umieć w sytuacji konfrontacji stosować metody i zasady właściwe dla yiquan,
– należy wybrać zawodników o dobrych warunkach fizycznych i predyspozycjach psychicznych, o stosunkowo silnych podstawach w yiquan i poddać ich specjalnemu treningowi. Jest to istotne dla dalszego rozwoju współzawodnictwa tui shou,
– trzeba zwrócić uwagę, by wychować duże grono zawodników, kładąc nacisk i na teorię i na trening. Niezbędne jest wsparcie dla struktur zajmujących się szkoleniem. Stworzy to podstawy dla przyszłego rozwoju yiquan,
– regulamin współzawodnictwa musi ulec modyfikacji i ulepszeniu, by współzawodnictwo miało sens.

Trzeba wyszkolić sędziów, którzy będą dobrze rozumieli reguły, by współzawodnictwo było sprawiedliwe. Sędziowie muszą być bezstronni. Tylko po przejściu egzaminu mogą zostać wpisani na listę sędziów. Nie spełniający określonych wymogów nie mogą pozostać w gronie sędziów. Sędziowie muszą dobrze opanować zasady punktacji i kar, by sędzia nie przyczyniał się do zwycięstwa zawodnika, któremu brakuje właściwych umiejętności i dąży do zwycięstwa nie przebierając w środkach, co mogłoby nawet doprowadzić do uszkodzenia ciała przeciwnika.

Główne wnioski wynikające z pokazowych, próbnych zawodów są następujące:

– należy zwiększyć skalę punktacji i kar, surowo karać zachowania sprzeczne z regulaminem,
– należy odpowiednio wysoko wynagradzać piękne, przejrzyste akcje. Będzie to sprzyjało rozwojowi yiquan,
– gdy zawodnik nie prezentuje odpowiednich umiejętności, a w niektórych wypadkach nie przeszedł przez właściwy trening yiquan, często wykonuje ruchy przeciągania, w tym za ubiór, zerwania, techniki zapaśnicze,
– gdy sędzia jest oddelegowany ze struktury nie zajmującej się yiquan, trudno uniknąć sytuacji niepełnego zrozumienia kwestii dotyczących yiquan,
– gdy sędziowanie jest nieprecyzyjne, zawodnik postępujący niezgodnie z zasadami nie jest dostatecznie karany, ze szkodą dla przestrzegającego reguł.
– pilną sprawą jest wyszkolenie własnych sędziów, by współzawodnictwo było bardziej sprawiedliwe.

Obecnie w pracy Pekińskiego Towarzystwa Badawczego Yiquan należy szczególnie zwrócić uwagę na rozwój konkurencji tui shou, jeśli chodzi o udoskonalenie regulaminu, wyszkolenie sędziów. Istotna jest popularyzacja, a szczególnie należy zwrócić uwagę na podstawy. Gdy brak jest wyszkolonych ludzi, jak mówić o rozwoju, jak mówić o badaniu, jak prowadzić próbne zawody? Samym trudno nam temu sprostać. Oczekujemy, że inni przyłączą się do dyskusji i podzielą się swymi uwagami.

Myślimy też o tym, jak w przyszłości w tui shou, przy zachowaniu zasady nie zrywania kontaktu, połączyć tui shou z san shou, przywracając yiquan pierwotne oblicze. Tak jak wielki mistrz yiquan Yao Zongxun mówił: „Tui shou służy san shou”. Wzrost poziomu san shou musi się łączyć z tui shou. To tylko nasza myśl. Żeby coś zrobić dobrze, trzeba to robić krok po kroku.

Pekin 2 lipca 2002

Autorzy: Yao Chengguang i Yao Chengrong
Przekład z chińskiego: Andrzej Kalisz

Tagi: , ,

Komentarze wyczone.

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl