Regulamin - Loguj/Wyloguj

29 lipca, 2019 autor dacheng

Akumulowanie siły jak napinanie łuku

Mistrz Zhai Weichuan objaśnia teorię Tai Chi (Taijiquan)

Wu Yuxiang, twórca stylu Wu (Hao) Taijiquan (Tai Chi) napisał „Akumulowanie siły, jak napinanie łuku, emisja siły, jak wypuszczenie strzały”. Sformułowanie to jest bardzo krótkie, jednak jeśli głębiej je rozważyć, zauważymy, że zawiera się w nim wiele kwestii dotyczących sztuki Taijiquan.

Ogólna zasada Taijiquan to przemiany pomiędzy yin i yang, pustym i pełnym, akumulowaniem i emitowaniem. Akumulowanie i emitowanie to ważny element wykorzystania Taijiquan w walce. Trzeba jasno zdawać sobie sprawę z zasad na których się to opiera. Teoria Taijiquan jest bardzo głęboka, niektóre wyrażenia trudno jest zrozumieć, niektóry koncepcje są bardzo abstrakcyjne, pojawiają się bardzo tajemnicze metafory. Rozumienie teorii przez ćwiczących zmienia się wraz z ich poziomem zaawansowania.

Zaczniemy od wyjaśnienia sensu terminów. Akumulowanie siły w sztuce walki oznacza akumulowanie, gromadzenie, przygotowanie siły całego ciała do użycia. Podczas emisji siły, zgromadzoną siłę, emitujemy, wysyłamy na zewnątrz jak strzałę z łuku. Jednak takie rozumienie nie jest dostateczne, by pomogło podnieść poziom umiejętności. Trzeba to dokładniej rozjaśnić.

Uważam, że akumulowanie siły dotyczy własnego ciała. „Akumulowanie siły jak napinanie łuku” powinno być wyrażone w ruchu. Jeśli chodzi o wymogi pracy ciała – shenfa, ważne jest spełnienie zasady, że „ciało jest jak 5 łuków”: na górze ramiona to dwa łuki, dłonie i barki są krańcami łuków, łokcie są środkiem łuków; na dole nogi to dwa łuki, stopy i biodra są krańcami łuków, kolana są środkami łuków; najważniejszy łuk to tułów, kręgosłup i kość ogonowa są krańcami tego łuku, talia jest środkiem. To określa się jako 5 łuków.

5 łuków należy traktować jak jeden łuk, gdy jeden jest napinany, pozostałe 4 też się napinają, gdy jeden łuk się „zamyka”, pozostałe 4 też się „zamykają”, wszystkie łuki muszą być połączone i razem współpracować, wówczas zakumulowana siła będzie „pełna i krągła”, a emisja siły będzie mocna.

Akumulowanie siły i emitowanie siły musi być powiązane z „otwarciami” i „zamknięciami”, o wydechem i wdechem. W teorii Taijiquan mówi się że akumulowanie, to „zamykanie”, to wdech. Emitowanie to „otwieranie”, to wydech. Podczas akumulowania występuje odczucie ściągania do środka, ramiona obracają się do wewnątrz, następuje wdech. Podczas emisji następuje rozpostarcie ciała, ramiona obracają się na zewnątrz, towarzyszy temu wydech. W ten sposób ruch wewnętrzny prowadzi ruch zewnętrznej formy, wewnętrzne i zewnętrzne łączy się w jedno.

Akumulowanie i emitowanie siły to klucz do wykorzystania Taijiquan w walce, to sekret tej sztuki. Poziom opanowania tej umiejętności świadczy o poziomie umiejętności w Taijiquan. Dlatego trzeba dobrze zrozumieć teorię i użycie akumulowania i emitowania. Najpierw umysł musi zrozumieć, potem musimy zrozumieć to ciałem. Akumulowanie, zamykanie, wdech dotyczą własnego ciała. W walce odnosi się to do podążania za działaniem przeciwnika, zneutralizowania jego siły i „wciągnięcia go w pustkę”. Równocześnie z akumulacją, wdechem które odnoszą się do własnego ciała musi nastąpić nawiązanie kontaktu z przeciwnikiem, zneutralizowanie jego siły, spowodowanie, że jego siła „wpada w pustkę”, wtedy siła powinna być w pełni przygotowana, wówczas może nastąpić natychmiastowa emisja siły.

Z kolei jeśli chodzi o emisję siły, nie należy sądzić, że „wypuszczenie strzały” dotyczy tylko szybkości emisji siły. Trzeba zdawać sobie sprawę, że również ciało przeciwnika należy traktować jak strzałę. Zrozumienie tego służy podniesieniu poziomu umiejętności. W teorii Taijiquan 5 łuków odnosi się do własnego ciała, a strzała odnosi się do ciała przeciwnika.

W sztuce Taijiquan łuk i strzała to także przeciwieństwa, które stanowią jedność. W walce przyklejamy się do przeciwnika i podążamy za jego siłą, możemy wówczas zneutralizować jego siłę i „wciągnąć go w pustkę”, przeciwnik staje się „wykorzeniony”, a w tym momencie nasza siła jest pełna, gotowa do emisji, w pełni panujemy nad ciałem przeciwnika, możemy go w dowolnym momencie odrzucić. Jeśli jesteśmy w stanie to zrealizować, to znaczy jakbyśmy już założyli strzałę, wówczas im więcej siły użyje przeciwnik, tym dalej będziemy w stanie go odrzucić, osiągniemy efekt oszczędzania własnej siły i „pożyczenia” siły przeciwnika.

Jeśli nie doprowadzimy przeciwnika do tego by „wpadł w pustkę”, nie będziemy w stanie wykorzystać jego siły, trudno będzie „wystrzelić strzałę”. Jeśli będziemy starali się siłowo przepchnąć przeciwnika, będzie to wymagało dużo wysiłku i nie przyniesie takiego efektu. To nie będą umiejętności Taijiquan. Trzeba zwrócić uwagę by podczas akumulacji podążać za działaniem przeciwnika, neutralizować jego siłę, „wciągać w pustkę”, „wykorzeniać”, trzeba w odpowiednim stopniu dostosowywać się do przeciwnika, emisja siły powinna nastąpić w momencie, gdy przeciwnik „wpada w pustkę”.

Koncepcja „Akumulowanie siły, jak napinanie łuku, emisja siły, jak wypuszczenie strzały” to podsumowanie doświadczeń dawnych pokoleń mistrzów. Trzeba wielokrotnie w praktyce doświadczać sensu zasad opisanych w teoriach Taijiquan, starać się je lepiej zrozumieć. Niezbędne jest korzystanie ze wskazówek światłego nauczyciela. Tylko w ten sposób możliwe jest doskonalenie umiejętności w tej sztuce, tak by im dłużej ćwiczymy, bardziej zbliżać się do jej esencji, by osiągnąć najwyższy poziom umiejętności.

Przekład z chińskiego: Andrzej Kalisz

Biały żuraw rozpościera skrzydła

22 grudnia, 2018 autor dacheng
Od tłumacza:
Dla wykorzystania w celach informacyjnych i naukowych chciałbym przedstawić tutaj fragment książki „Metoda nauczania i ćwiczenia stylu Yang Taijiquan”, autorzy: Fu Zhongwen, Fu Shengyuan, Yao Minghua, wydawnictwo Uniwersytetu Tongji, Shanghai 1989. Jest to opis jeden z sekwencji formy stylu Yang. Uprawiających styl Yang zapewne zainteresowałoby tłumaczenie całej książki, ale i ten krótki fragment prawdopodobnie okaże się przydatny. Równocześnie także inne osoby będą mogły uzyskać orientację, jak mogą wyglądać opisy sekwencji Tai Chi w książkach przeznaczonych głównie dla instruktorów.

Czytaj dalej »

Tai Chi – porządkowanie i wyczuwanie siły

27 października, 2018 autor dacheng
Taijiquan (Tai Chi Chuan) zawiera wiele metod treningowych. Służą one przede wszystkim „porządkowaniu siły” (shun jin) i „wyczuwaniu siły” (mo jin). Shun jin to etap doświadczania własnych „ścieżek siły” (jin lu) i opanowania sposobu generowania siły przy współpracy wszystkich części ciała. Dawniej mówiono o tym „rysowanie kręgów” (hua quan). Doskonalenie umiejętności w Taijiquan nie może się bez tego obejść. Siła rozwijana w ten sposób ma swój specyficzny charakter, różny od typowego sposobu użycia siły, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. Zwykłą siłę ciała często określa się jako „bazową siłę” (ben li), natomiast siłę rozwijaną poprzez trening sztuki walki nazywa się „siłą wyćwiczoną” (gong li) lub „siłą wewnętrzną” (nei jin). Dzięki procesowi „porządkowania siły” (shun jin) osiąga się w praktycznym użyciu takie umiejętności, czy atrybuty taijiquan jak: „rozluźnienie-miękkość” (song rou), „krągłość-żywość” (yuan huo) oraz „zgodność-uporządkowanie” (shun zheng).

Czytaj dalej »

Etapy i wymogi nauki Tai Chi

27 października, 2018 autor dacheng

Na podstawie nauk mistrzów stylu Wu (Hao) – Zhai Huichuan i Zhao Xiaoqing z Guangfu.

Pierwszy etap nauki, to prawidłowe opanowanie formy ruchów i wymogów shenfa – dotyczących zachowania się poszczególnych części ciała.

Czytaj dalej »

5. Ogólnochiński festiwal Yiquan

13 października, 2017 autor dacheng

Ogólnochiński Festiwal Yiquan, który odbył się w dniach 5-7 października 2017 w Linqing w prowincji Shandong. Były pokazy yiquan, ale także innych sztuk walki, turnieje w konkurencjach tui shou (pchające ręce) i san shou (wolna walka), a także turniej „chiński yiquan vs. japońskie karate”. W tym ostatnim odbyły się trzy pojedynki. Pierwszy zakończył się zwycięstwem Japończyka, w drugim przez nokaut wygrał zawodnik chiński. Trzecia walka była remisowa, a zwycięzcą ogłoszono Chińczyka ze względu na niższą wagę.

Czytaj dalej »

Miasto Tai Chi – 4 – film

13 października, 2017 autor dacheng

Zapraszamy na przechadzkę po Mieście Tai Chi. Guangfu w powiecie Yongnian to kolebka stylów Yang oraz Wu (Hao).

Zobaczycie mury i fosę tego starożytnego miasta, odwiedzicie muzea twórców dwóch odmian Tai Chi – Yang Luchana i Wu Yuxianga, zauważycie jak wiele jest tu reklam i szyldów szkół Tai Chi. Zwykle w tych miejscach znajdują się punkty informacyjno-kontaktowe, odbywają się zapisy, kupić można akcesoria, typu strojów, czy broni treningowej. Czasem taki punkt z szyldem znajduje się w miejscu zupełnie innej działalności, np. restauracji lub zwykłego sklepu odzieżowego. Zajęcia większości szkół odbywają się w plenerze. Najpopularniejszym miejscem są place na zewnątrz murów miejskich, od strony południowej, tuż obok muzeum Yang Luchana. W siedzibie bogatej rodziny urzędników cesarskich, z której pochodził twórca stylu Wu (Hao) będziecie mieli też posłuchać fragmentu chińskiej opery.

Miasto Tai Chi – 3 – styl Wu

31 sierpnia, 2017 autor dacheng

Cztery pokolenia stylu Wu

Yang Luchan (1799-1872) sprowadził sztukę rodziny Chen z Chenjiagou do Guangfu. Wu Yuxiang (1812-1880), pochodzący z bogatej rodziny urzędników cesarskich, który od dzieciństwa zafascynowany był i uprawiał różne sztuki walki, zachwycił się tym „bawełnianym boksem” i rozpoczął naukę u Yanga, po pewnym czasie korzystając w miejscowości Zhaobao także z dobrodziejstwa wskazówek Chen Qingpinga, członka rodu Chen z Chenjiagou.

Czytaj dalej »

Miasto Tai Chi – 2 – Styl Yang

31 sierpnia, 2017 autor dacheng

Pomnik Yang Luchana, przed południową bramą miasta

Dzięki Yang Luchanowi (1799-1872), uczniowi Chen Changxinga (1771-1853), sztuka znana dziś jako Tai Chi wykroczyła poza bardzo ograniczony krąg ćwiczących, by następnie dzięki jego synom i wnukom zdobyć sobie popularność w Chinach, a potem „zawojować” cały świat.
Czytaj dalej »

Patrnerska strona

Serwis informacyjny MMA najpopularniejszy w Polsce

Trening i motywacja kochamsilownie.pl